CENÍK A PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY

HELPDRIVER bezbariérová přeprava osob

1/ PROVOZOVATEL:

Martin Břoušek
IČO: 04166795
DIČ: CZ7204121045
Zengrova 8
Praha 6 - Dejvice
160 00 
Je plátcem DPH
Přidělená koncese: Silniční motorová vozidla – osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob, včetně řidiče. Vydaná 17.6.2015 na živnostenském úřadě, městské části Prahy 6.
Přiděleno živnostenské oprávnění: Vydané 17.6.2015 na živnostenském úřadě, městské části Prahy 6. 

2/ TYP PŘEPRAVNÍ SLUŽBY:

Nejde o taxislužbu. 
Služby Helpdriver jsou smluvní přepravní služby, které jsou dohodnuty na základě ústní nebo písemné dohody.

REGION, kde Helpriver jezdí:
Nejčastěji Praha, Praha-Východ, další regiony nebo cesty jsou dohodnuté na základě individuálních poptávek a smluv.

TYP VOZU:
Opel Movano, vybavený elektrohydraulickou plošinou a kotvicím systémem pro uchycení invalidních vozíků.
Možnosti uspořádání interiéru vozu se dozvíte zde.

3/ CENÍK:

Ceny jsou uvedeny včetně DPH: 

Ceník platný pro JEDNORÁZOVOU JÍZDUCena za 1 km jízdy: 25 Kč, nástupní sazba za osobu: 50 Kč, prvních 15 minut čekání zdarma. Další čekání: 4 Kč / min.

Ceník platný pro PRAVIDELNOU JÍZDU (min. 2x týdně): Cena za 1 km jízdy: 23 Kč, nástupní sazba za osobu: 30 Kč, prvních 15 minut čekání zdarma. Další čekání: 3 Kč / min.

Ceny za km jsou uvedeny za celý vůz. 

Cestování v noci: Za jízdy realizované v rozmezí od 20:00 hodin do 05:00 hodin včetně bude účtován příplatek 20 % z celkové ceny jízdy.

Asistenční pes cestuje zdarma. Pes, který není asistenční, cestuje za 100 Kč / jízda.
Přeprava zavazadel je zpoplatněna, pokud jde o zavazadlo o rozměru
 80x40x40 cm a větší: cena 100 Kč / jízda. 
Za zavazadlo se nepovažuje ortopedický vozík, invalidní vozík nebo obdobná technická pomůcka. 
 
Pokud se cestující nedostaví na místo nástupu přepravy do 20 minut po stanoveném čase, je objednávka jízdy zrušena. Čtěte podrobnosti v odstavci Detailní přepravní podmínky.

4/ CESTY MIMO ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY:

Cena za km na cestě do zahraničí je účtována stejně, jako jednorázová jízda po České republice: 

- Ceník platný pro JEDNORÁZOVOU JÍZDUCena za 1 km jízdy: 25 Kč, nástupní sazba za osobu: 50 Kč, prvních 15 minut čekání zdarma. Další čekání: 4 Kč / min. Ceny za km jsou uvedeny za celý vůzPři cestách nad 100 km do zahraničí nebo při pronájmu vozu s řidičem na cestu do zahraničí na celý den, budou ceny sjednány předem a individuálně, podle konkrétní poptávky. 

Při cestách mimo území České republiky budou k ceně připočítány náklady spojené s užíváním cest v zahraničí (dálniční poplatky a jiné). Pokud bude požadováno, aby řidič zůstal na místě I s vozem, pak budou součástí ceny také náklady na ubytování a stravu řidiče a náklady na parkování vozu. 

5/ INDIVIDUÁLNÍ A SMLUVNÍ CENY:

Organizace pečující o seniory a handicapované a pravidelní zákazníci si mohou dohodnout s provozovatelem služby Helpdriver smluvní ceny, a to na základě ústní nebo písemné smlouvy.

Smluvní cenu si lze také dohodnout při cestě nad 100 km trasy.

Pokud plánujete delší cestu s více zastávkami nebo časté převozy z místa na místo, Helpdriver vám může být k dispozici po celý den. Vůz s řidičem Martinem Břouškem můžete mít k dispozici až 12 hodin / den za cenu 3 000 Kč bez DPH (3 630 Kč cena včetně DPH) plus cena za pohonné hmoty. Pronájem vozu s řidičem na celý den pro cesty do zahraničí bude sjednán individuálně.

Více se dočtete v odstavci Jak objednat.


JAK SE URČUJE CENA

Na základě sazeb, které jsou dány Ceníkem,  nebo na základě smluvní dohody. Více v odstavci Individuální a smluvní ceny a Platba. 
Vůz není vybaven taxametrem. 
Trasy jsou určovány na základě GPS aplikace. Více se dočtete v odstavci Platba. 

6/ PŘEPRAVOVANÉ OSOBY: HANDICAPOVANÍ, LIDÉ SE ZTÍŽENÝMI MOŽNOSTMI POHYBU, SENIOŘI: Cestující nepředkládá doklad ZTP nebo ZTP/P. 

Vlastnictví takového průkazu není podmínkou pro převoz vozem Helpdriver. Přepravování cestujících není dotováno pojišťovnami.

CESTUJÍCÍ S INVALIDNÍM VOZÍKEM:

Vozíčkáři se převáží v autě Helpdriver na jejich vlastních invalidních vozících, které budou bezpečně upoutány univerzálním kotvícím systémem na vozíky, kterým je vůz vybaven. Vozíčkáře lze převážet jak na mechanickém vozíku, tak i na elektrickém vozíku a skútru.

VYBAVENÍ VOZU - plošina:

Pro snadný nástup výstup osob na invalidním vozíku bude využita elektrohydraulická plošina. Plošina je značky Braun Millennium Series s nosností 160 kg. Cena za nastupování přes plošinu je zahrnuta v nástupní sazbě.
Vozem se mohou převážet při jedné jízdě a při současném vybavení vozu max. 2 osoby sedící na invalidním vozíku. 

USPOŘÁDÁNÍ VOZU: 

Možnosti uspořádání sedadel ve voze a počet přepravovaných osob:
Verze 1 - vůz je standardně vybaven touto verzí uspořádání: 2 vozíčkáři sedící na invalidním vozíku + max. 4 chodící osoby. 
Verze 2: 1 až 8 chodících osob

7/ VYBAVENÍ VOZU PRO PŘEPRAVU DĚTÍ:

Rodiče mohou vozem cestovat i s kočárkem, cestovat může i dítě: vůz může být na vyžádání zákazníka vybaven 1 autosedačku pro děti Römer 9 - 18 kg, pokud chce cestující využít vlastní dětskou autosedačku, vůz Helpdriver je vybaven kotvícím zařízením na dětské sedačky ISOFIX, a to 2X.


8/ PŘEPRAVA ZVÍŘAT:

Asistenční pes cestuje zdarma. 

Přeprava živých zvířat je povolena pouze se souhlasem řidiče.  Drobná zvířata lze převážet pouze v přepravních schránkách, k tomu určených. Psa lze převážet s bezpečnostním náhubkem.  Výjimku tvoří vodicí pes nebo asistenční pes, který cestuje zdarma a může cestovat bez náhubku.  Pes, který není asistenční, cestuje za 100 Kč na 1 jízdu.

9/ MOŽNOSTI DOPROVODNÝCH SLUŽEB: 

- Odvoz na nákupy s možností drobné asistence při nákupech. Řidič a provozovatel služby Helpdriver se pohybuje o francouzských holích. 
- Vůz není při běžných jízdách vybaven dalším asistentem. 
- Transfer na letiště.  (V nočních hodinách od 20:00 hodin do 05:00 hodin včetně bude účtován příplatek 20 % z celkové ceny jízdy.) 
- Organizování výletů za kulturou, např. na hrady/zámky, koncerty ale i jiné akce. 
- Lze si zapůjčit invalidní vozík za cenu 25 Kč / den.
Čtěte také podrobnosti v odstavci Nelze přepravit 

10/ PLATBA:

a) JEDNORÁZOVÍ ZÁKAZNÍCI:
Před započetím jízdy je přepravovaný informován o orientační ceně. Ta je určena na základě požadavku přepravovaného (místo a čas přepravy) a počtu předpokládaných kilometrů, což je určeno dle aplikace s GPS.
Další náklady jsou určeny dle nástupních sazeb, sazeb pro čekání, doprovodných služeb nebo individuálních potřeb zákazníka. Následně je uzavřena ústní nebo písemná smlouva.
Po ukončení jízdy vystaví provozovatel služby doklad a přijme platbu v hotovosti. Cena se tedy hradí při výstupu z vozidla.
Vystavený doklad má náležitosti daňového dokladu.

b) ZÁKAZNÍCI S PRAVIDELNÝMI JÍZDAMI

ORGANIZACE PEČUJÍCÍ O SENIORY A HANDICAPOVANÉ
CESTUJÍCÍ NAD 100 km TRASY
Se zákazníky je uzavřena dohoda nebo smlouva, na základě které jsou služby hrazeny převodem na bankovní účet provozovatele:
1017631874/6100
Platba musí být převedena do 14 dní od uskutečnění jízdy, pokud není dáno smlouvou se zákazníkem jinak. Při zpožděné úhradě Vám budeme účtovat penále ve výši 0,05 % za každý započatý den prodlení.
Více se dočtete v odstavci Jak objednat.  

11/ FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

Helpdriver
Martin Břoušek
IČO: 04166795
DIČ: CZ7204121045
Zengrova 8
Praha 6 - Dejvice
160 00 
Je plátcem DPH

Při placení převodem za služby Helpdriver používejte tento bankovní účet:

1017631874/6100
Účet je vedený u Equa bank.

12/ JAK OBJEDNAT:

Zákazníci objednávají jízdy po telefonické nebo e-mailové dohodě:

telefon pro objednávky: +420 720 297 731

e-mail pro objednávky: helpdriver@email.cz

Zákazníci také mohou využít Kontaktní formulář na webu Helpdriver.cz. Kontaktní formulář je směrován také na e-mail helpdriver@email.cz  Provozovatel služby Helpdriver, Martin Břoušek, reaguje na telefonáty nebo zaslané e-maily co nejdříve, podle vytížeností při jízdách s vozem. Reakce na e-maily přijde zpravidla v rámci 24 hodin, maximálně však v rozpětí 2 pracovních dní.

Vždy se však snaží reagovat co nejdříve, ještě před uplynutím této maximální doby pro reakci, záleží na vytíženosti konkrétního pracovního dne.

Čtěte také Detailní přepravní podmínky


DETAILNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY:

Přepravní služba jsou určeny osobám s postižením bez rozdílu druhu postižení, ale i bez postižení.

Služba se uskutečňuje na základě smlouvy o přepravě, uzavřené mezi zákazníkem a provozovatelem služby Helpdriver, smlouva může být uzavřena písemně u pravidelné přepravy, nebo ústně u zákazníků s jednorázovými jízdami.

Poskytovatel je povinen: 
- Přistavit vozidlo způsobilé k provozu v dohodnutém termínu na smluvené místo a přepravit klienta do místa určení řádně a včas, zajistit přepravu takovým typem vozidla, které odpovídá bezpečné a pohodlné přepravě s ohledem na postižení Klienta, současná přeprava zavazadel je možná pouze v takovém rozsahu, který odpovídá kapacitním možnostem vozidla. 
- Za zavazadlo se nepovažuje ortopedický vozík, invalidní vozík nebo obdobná technická pomůcka.

Klient je povinen:
- Stanovit přesné místo a čas, odkud se má přeprava uskutečnit a být v tuto dobu připraven k nasednutí do vozidla, rovněž tak stanovit předem místo určení / cíl jízdy a čas odjezdu.  
- Nahlásit jakoukoliv změnu dohodnuté přepravy nejpozději do 14:00 hodin pracovního dne, který předchází dni přepravy (na tel. číslo 720 297 731, v případě náhlého onemocnění hned, jakmile je to možné tak, aby nedošlo k marné jízdě. 

Poskytovatel neodpovídá za škodu, která vznikla tím, že přeprava nebyla uskutečněna chybným určením místa a času přepravy. 
Pokud se cestující nedostaví na místo nástupu přepravy do 20 minut po stanoveném čase, je objednávka zrušena. 
Poskytovatel má v tomto případě právo účtovat náklady na tuto jízdu v plném rozsahu. To se týká i marné jízdy, kdy sjednaná přeprava nebyla včas odhlášena.

Další vztahy mezi Poskytovatelem a cestujícím: 

Porušením přepravních podmínek z hlediska bezpečnosti jiných osob a ochrany zdraví, bezpečnosti a plynulosti osobní dopravy a z hlediska zajištění řádné, klidné a pohodlné přepravy je, jestliže cestující při přepravě: 

- ve voze kouří, není dovoleno kouření ani elektronické cigarety,
- znečišťuje vůz, ostatní cestující nebo zařízení vozu,
- obtěžuje ostatní cestující nevhodným chováním,
- obtěžuje ostatní cestující nečistým oděvem, vozíkem, zavazadlem,
- se chová hlučně, hlučně reprodukuje hudbu, 
- poškozuje vůz a jeho zařízení, 
- Řidič má právo odmítnout přepravit osobu, která jeví známky požití alkoholických nápojů nebo omamných látek, nebo osobu, která svým chováním ohrožuje bezpečnost přepravy. 
Ve všech výše uvedených případech cestující opustí neprodleně vozidlo a poskytovatel má právo účtovat náklady na jízdu v plném rozsahu.

NELZE PŘEPRAVIT:

Z technických důvodů nelze objednat přepravu pro ležícího cestujícího. 
Z důvodu aktuálního vybavení vozu nelze nyní poskytnout uspořádání vozu: 4 vozíčkáři + max. 2 chodící osoby. Tato verze uspořádání není nyní ve voze Helpdriver dostupná.
Nelze poskytovat jiné asistenční služby než drobné, které jsou popsány výše. Řidič a provozovatel služby Helpdriver se pohybuje o francouzských holích. Vůz není při běžných jízdách vybaven dalším asistentem. 
Přeprava nebezpečných věcí je vyloučena.
Čtěte odstavec Možnosti doprovodných služeb.